Introductie

Onze website, https://junglechallenge.nl (hierna: “de website”) verzameld persoonsgegevens. In het onderstaande document informeren we u over welke persoonsgegevens we verzamelen op onze website en wat we er mee doen.

Formulieren

We verzamelen via het formulier op onze website alleen de groepsnamen, deze gebruiken we enkel om de opdrachten per groep te verzamelen.

Media

Alle geüploade bestanden worden bewaard in een beveiligde database op onze webserver. De bestanden blijven bewaard voor de tijdsduur van de Online Welpenbattle, hierna worden alle bestanden veilig verwijderd.
De bestanden worden gebruikt als bewijs dat een Challenge is gedaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer we hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbieden betekent dit niet dat we de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen of in staan voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Regio Maastricht en Mergelland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting Regio Maastricht en Mergelland niet geverifieerd.

Cookies

Ons cookiebeleid kunt u terug vinden op de volgende pagina: https://junglechallenge.nl/cookiebeleid-eu/

Analytics

Omdat statistieken anoniem worden bijgehouden, wordt er geen toestemming gevraagd hiervoor.

Wie heeft toegang tot u gegevens

Enkel de organisatie van de Online Welpenbattle heeft toegang tot u gegevens.
Als u wenst om u gegevens aan te passen of in te zien kunt u altijd contact opnemen met ons via privacy@junglechallenge.nl

Hoelang blijven u gegevens bewaard

De bestanden blijven bewaard voor de tijdsduur van de Welpenbattle, hierna worden alle bestanden veilig verwijderd.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).